Skip to main content

Градска пореска управа

Новости

24.11.2021 - 10:53

Градска пореска управа Града Новог Сада, подсећа обвезнике - физичка лица, предузетнике и правна

05.11.2021 - 09:01

Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике - физичка лица, предузетнике и правна лица, да је 15. новембра 2021. године, доспела

26.10.2021 - 08:18

Поштовани суграђани, обавештавамо Вас да је Градска пореска управа Града Новог Сада у циљу унапређења свог рада као сервиса у служби грађана, дана

20.10.2021 - 10:56

Поштовани,

24.09.2021 - 10:43

Поштовани суграђани,
Позивамо Вас да Ваше поднеске поводом Опомена које су Вам упућене због неплаћених обавеза по основу изворних јавних

10.09.2021 - 08:19

Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике - физичка лица, предузетнике и правна лица, да је 16. августа 2021. године, доспела

26.08.2021 - 10:43

Поштовани суграђани, обавештавамо Вас да је Градска пореска управа Града Новог Сада у циљу унапређења свог рада као сервиса у служби грађана, у

03.08.2021 - 08:46

03.08.2021 - 08:30

Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике - физичка лица, предузетнике и правна лица, да је 16. августа 2021. године, доспела 

15.07.2021 - 11:38

Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике Накнаде за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе