Skip to main content

Градска пореска управа

Контакт

в.д. Начелника: Станислава Прпа
 
в.д. Заменика начелника: Бранислав Надрљански

 
Телефон:
021/4871-730
021/4871-752 фаx
 
Помоћник начелника за физичка лица, предузетнике и правна лица и процену трж. вред. непокретности: Катарина Николић
Телефон:
021/4871-730
 
Шеф одсека за наплату: Ивана Сворцан
Телефон:
021/4871-730
 
Шеф одсека за пореско књиговодство и финансијско извештавање: Данка Вајагић
Телефон:
021/4871-730
 
Информације о утврђивању пореза на имовину физичких лица
Телефон:
021/ 4871-751
021/ 6616-114 - ДЕЖУРНИ ИНСПЕКТОР ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА
 
Информације о утврђивању пореза на имовину правних лица, локалне комуналне таксе, посебне накнаде за унапређење и заштиту животне средине и накнаде за коришћење грађевинског земљишта
Телефон:
021/ 6616-118 - ДЕЖУРНИ ИНСПЕКТОР ЗА ПРАВНА ЛИЦА
 
Информације у поступку издавања пореских уверења
Телефон:
021/ 4871-719  - ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА
021/ 4871-794  - ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
021/ 4871-761 -  ЗА ПРАВНА ЛИЦА