Skip to main content

Gradska poreska uprava

Novosti

03.08.2021 - 08:46

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada, poziva obveznike - fizička lica, preduzetnike i pravna lica, koji nisu uspeli na vreme da servisiraju

03.08.2021 - 08:32

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada, obaveštava obveznike - fizička lica, preduzetnike i pravna lica, da 16. avgusta 2021. godine, dospeva

15.07.2021 - 11:40

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada, obaveštava obveznike Naknade za korišćenje javne površine za oglašavanje za sopstvene potrebe i za

25.06.2021 - 10:43

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada, obaveštava obveznike naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine da su u skladu sa Zakonom o

23.06.2021 - 08:24

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada, podseća obveznike - fizička lica, preduzetnike i pravna lica, da je 17. maja 2021. godine, dospela druga

14.05.2021 - 11:05

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada, obaveštava obveznike - fizička lica, preduzetnike i pravna lica, da je 17. maja 2021. godine, dospela

05.04.2021 - 14:24

Poštovani poreski obveznici, Vašu dospelu a neizmirenu poresku obavezu možete izmiriti i podnošenjem zahteva za odlaganje plaćanja dugovanog

30.03.2021 - 10:42

Obaveštavamo poreske obveznike da se usled trenutne epidemiološke situacije a u cilju postupanja po Uredbi o merama za sprečavanje i suzbijanje

26.02.2021 - 08:39

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije, a u cilju unapređenja elektronske identifikacije korisnika

25.02.2021 - 12:38

Poštovani sugrađani,

Pozivamo Vas da Vaše poreske prijave, zahteve, podneske, pitanja dostavljate i putem elektronske pošte na sledeće mejl