Skip to main content

Градска пореска управа

Есконтна стопа, референтна каматна стопа и стопа камате за неблаговремена плаћања јавних прихода

  • Почетна
  • -
  • Есконтна стопа, референтна каматна стопа и стопа камате за неблаговремена плаћања јавних прихода
Изаберите годину
Кретање камата у : 2021
Период важења Референтна каматна стопа Камата на неблаговремено плаћене јавне приходе Есконтна стопа НБС- на годишњем нивоу-
- 1,00% 11,00% 1,00%

Напомена:
1) Есконтна стопа се утврђује у висини 100%референтне каматне стопе НБС;
2) Од 01.01.2013. године камата за неплаћене и неблаговремено плаћене јавне приходе једнака је годишњој референтној стопи Народне банке Србије увећаној за десет (10) процентних поена сходно члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, а обрачунава се применом простог интересног рачуна од сто.