Skip to main content

Градска пореска управа

Информација поводом послатих опомена

  • Почетна
  • -
  • Информација поводом послатих опомена

Поштовани суграђани,
Позивамо Вас да Ваше поднеске поводом Опомена које су Вам упућене због неплаћених обавеза по основу изворних јавних прихода, достављате и путем електронске поште на следећу е-мејл адресу:
- gpu@novisad.rs 
Обавештавамо Вас да све потребне информације, савете и одговоре на Ваша питања можете добити и позивом на следеће бројеве телефона 4871-751 и 4871-707, сваког радног дана од 08:00 до 15:30h.
Обавештавамо Вас да је Системом за управљање редовима чекања, омогућено и еЗаказивање, којим се оставља могућност да путем електронске поште или СМС-а закажете термин на шалтерима Градске пореске управе, како би сте расправи евентулана спорна питања у вези са врстом и износом доспеле обавезе за наплату из опомене.
еЗаказивање можете обавити на интернет презентацији Градске пореске управе http://gpu.novisad.rs где је и детаљно објашњена процедура самог заказивања.