Skip to main content

Градска пореска управа

Друга рата пореза на имовину

  • Почетна
  • -
  • Друга рата пореза на имовину

Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике - физичка лица, предузетнике и правна лица, да је 17. маја 2021. године, доспела друга рата за уплату годишњег пореза на имовину за 2021. годину. 

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата а истовремено, таквим одговорним односом према законским роковима за плаћање пореза, заједно доприносимо бржем и квалитетнијем развоју нашег Града.

Заједно градимо наш Град.