Skip to main content

Gradska poreska uprava

Dospeće druge rate

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada, obaveštava obveznike - fizička lica, preduzetnike i pravna lica, da 16. maja 2022. godine, dospeva druga rata za uplatu godišnjeg poreza na imovinu za 2022. godinu. 
Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja uplata a istovremeno, takvim odgovornim odnosom prema zakonskim rokovima za plaćanje poreza, zajedno doprinosimo bržem i kvalitetnijem razvoju našeg Grada.
Zajedno gradimo naš Grad.