Skip to main content

Градска пореска управа

Друга рата пореза на имовину

  • Почетна
  • -
  • Друга рата пореза на имовину

Градска пореска управа Града Новог Сада, подсећа обвезнике - физичка лица, предузетнике и правна лица, да je 17. маја 2021. године, доспела друга рата за уплату годишњег пореза на имовину за 2021. годину. 

Пореске обвезнике који нису успели на време да сервисирају доспеле обавезе а којима доспела а неизмирена пореска обавеза представља непримерено велико оптерећење и наноси битну економску штету, позивамо да искористе законску могућност и поднесу Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза, чиме стичу могућност отплаћивања утрђеног дуга на рате уз отпис камате у висини од 50% све у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији.

Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза, може се поднети лично на писарници Градске пореске управе Града Новог Сада на адреси Војвођанских бригада 24-26 или путем електронске поште на следећу мејл адресу gpu@novisad.rs

Образац захтева порески обвезници могу преузети са интернет презентације Градске пореске управе у делу Захтеви, износ таксе број уплатног рачуна и позив на број налазе се на последњој страни захтева.

За сва додатна питања порески обвезници могу контактирати Градску пореску управу радним даном од 8 до 14 часова на следеће бројеве телефона:
-    021/6616-114 дежурни инспектор за физичка лица;
-    021/6616-118 дежурни инспектор за правна лица и предузетнике.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата а истовремено, таквим одговорним односом према законским роковима за плаћање пореза, заједно доприносимо бржем и квалитетнијем развоју нашег Града.

Заједно градимо наш Град.