Skip to main content

Градска пореска управа

Репрограм

Поштовани порески обвезници, Вашу доспелу а неизмирену пореску обавезу можете измирити и подношењем захтева за одлагање плаћања дугованог пореза, чиме стичете могућност отплаћивања утврђеног дуга на рате уз отпис камате у висини од 50%, све у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији.

Захтев можете преузети у делу захтеви након чега предметни попуњени захтев са доказом о уплаћеним таксама, можете послати путем електронске поште на следећу мејл адресу gpu@novisad.rs. Износ таксе, број уплатног рачуна и позив на број налазе се на последњој страни захтева.

Подношењем захтева у електронској форми, заједно дајемо допринос спречавању и сузбијању заразне болести COVID-19.

За сва додатна питања контактирајте Градску пореску управу на следеће бројеве телефона 4871-751 и 4871-707.

ЗАЈЕДНО ГРАДИМО НАШ ГРАД.