Skip to main content

Градска пореска управа

Издавање уверења

Обавештавамо пореске обвезнике да се услед тренутне епидемиолошке ситуације а у циљу поступања по Уредби о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, Владе Републике Србије, Уверења за физичка и правна лица преузимају радним данима од 14 до 15 часова у шалтер сали Градске пореске управе Града Новог Сада, на адреси Војвођанских Бригада, 24-26, Нови Сад.

Захваљујемо на разумевању и сарадњи 

Градска пореска управа Нови Сад