ОБАВЕШТЕЊЕ

Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава пореске обвезнике - предузетнике и правна лица, да је законски рок за подношење пријаве за утврђивање НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ДО 31. ЈУЛА 2020. ГОДИНЕ.

Пријаве се подносе на Обрасцу 1 (ПРИЈАВА СА ПОДАЦИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ КОЈУ ОБВЕЗНИК НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПОДНОСИ ОРГАНУ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), непосредно на Писарници Градске пореске управе на адреси Нови Сад, Трг слободе 1, и Трг слободе 4 (улаз из ул. Илије Огњановића), или путем поште на адресу Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 3.

                                                        Градска пореска управа