ОБАВЕШТЕЊЕ ВЕЗАНО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА НАКНАДУ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИЦИ ДА ЋЕ ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА НОВОГ САДА ПРИЈАВЕ СА ПОДАЦИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ КОЈУ ОБВЕЗНИК НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПОДНОСИ ОРГАНУ ЛОКАЛНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРИМАТИ И ЕЛЕКТРОНСКИM ПУТЕМ НА МАИЛ АДРЕСУ:

naknade.gpu@novisad.rs