ОБАВЕШТЕЊЕ ВЕЗАНО ЗА ОБРАЋАЊЕ ОБВЕЗНИКА ГРАДСКОЈ ПОРЕСКОЈ УПРАВИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

Обавештавају се порески обвезници да по пријему обавештења о стању дуга, као и опомене спорна питања у вези са врстом и износом пореске обавезе могу упутити и електронским путем на маил адресу:

а у циљу сузбијања даљег ширења заразне болести COVID-19 и очувања здравља суграђана.

Такође, због  новонастале ситуације обавештавају се порески обвезници да Градска пореска управа Града Новог Сада прима и друге, поднеске у писаном облику, путем електронске поште на следеће  маил адресе:

  • uverenja.gpu@novisad.rs  -  за пријем захтева за издавање уверења
  • naknade.gpu@novisad.rs – за пријем пореских пријава и свих других поднесака везано за Накнаду за заштиту и унапређивање животне средине и  Накнада за коришћење јавних површина
  • gpu@novisad.rs – за све остале писане поднеске.

 

Све потребне информације могуће је добити и путем телефона на бројеве:

4871-751 и 4871-707.