Просечна зарада по запосленом остварена на територији Града Новог Сада у периоду јануар - август

Година Просечна месечна зарада јануар - август
2011. 59,083.00
2012. 64,271.00
2014. 67,037.00
2015. 68,062.00