Skip to main content

Gradska poreska uprava

Podnošenje izmenjene poreske prijave

  • Početna
  • -
  • Podnošenje izmenjene poreske prijave

Poštovani sugrađani,

Pozivamo Vas da za nepokretnosti za koje se zadužujete porezom na imovinu na kojima je došlo do promena koje utiču na visinu poreske obaveze a promena nije sadržana u podnetoj poreskoj prijavi ili u drugim podacima koje je javni beležnik dostavio Gradskoj poreskoj upravi, podnesete izmenjenu poresku prijavu do 31. januara tekuće godine u skladu sa Zakonom o porezima na imovinu.

Koristimo priliku da Vas pozovemo da na mejl adresu prijavimoimovinu@novisad.rs uputite mejl sa svim nepoznanicama i nedoumicama koje imate u vezi sa eventualno neprijavljenom imovinom. Obaveštavamo Vas da u skladu sa zakonskim okvirom, kamata neće biti obračunata za period za koji imovina nije prijavljena, dok će glavni dug biti utvrđen najviše za poslednjih pet godina.

Za sva pitanja poreski obveznici mogu kontaktirati Gradsku poresku upravu radnim danom od 8 do 14 časova na sledeće brojeve telefona:
- 021/6616 – 114 dežurni inspektor za fizička lica;
- 021/4871 – 751;
- 021/4871 – 707.

Gradska poreska uprava kao servis u službi građana i savetodavni organ, poziva sugrađane da potraže savet kod svog lokalnog poreskog organa.