Skip to main content

Gradska poreska uprava

Obaveštenje povodom dospelih obaveza

  • Početna
  • -
  • Obaveštenje povodom dospelih obaveza

Poštovani sugrađani,
Pozivamo Vas da Vaše dospele a neizmirene obaveze na računu poreza na imovinu za fizička lica, izmirite do kraja godine i time izbegnete dalji obračun i naplatu zakonom propisane kamate u visini od 11%, koja se obračunava počev od narednog dana od dana dospelosti u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj adminitraciji.

Stanje na računu poreza na imovinu za fizička lica možete dobiti:
1.    na sledećim lokacijama:
- Info pultu Gradske poreske uprave u TC Promenada;
- šalter sali Gradske poreske uprave na adresi Vojvođanskih brigada 24-26;
- šalter mestu Gradske poreske uprave u prostorijama JKP  "INFORMATIKA" na adresi Bulevar Slobodana Jovanovića 15;
2.    upitom na sledeću mejl adresu gpu@novisad.rs
3.    putem naloga na Portalu eUprava (uputstvo za korisnike naloga na Portalu eUprava dostavljamo u nastavku : https://euprava.gov.rs/postanite-egradjanin)

Za sva dodatna pitanja poreski obveznici mogu kontaktirati Gradsku poresku upravu radnim danom od 8 do 14 časova na sledeće brojeve telefona:
-    021/6616 – 114 dežurni inspektor za fizička lica;
-    021/4871 – 751;
-    021/4871 – 707.

Odgovornim odnosom prema zakonskim rokovima za plaćanje poreza, zajedno doprinosimo bržem i kvalitetnijem razvoju našeg Grada.
Zajedno gradimo naš Grad.