Skip to main content

Gradska poreska uprava

Izdavanje uverenja

Obaveštavamo poreske obveznike da se usled trenutne epidemiološke situacije a u cilju postupanja po Uredbi o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, Vlade Republike Srbije, Uverenja za fizička i pravna lica preuzimaju radnim danima od 14 do 15 časova u šalter sali Gradske poreske uprave Grada Novog Sada, na adresi Vojvođanskih Brigada, 24-26, Novi Sad.

Zahvaljujemo na razumevanju i saradnji 

Gradska poreska uprava Novi Sad