Skip to main content

Gradska poreska uprava

Korisnički nalog

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije, a u cilju unapređenja elektronske identifikacije korisnika različitih portala javne uprave i  vođenja jedinstvene elektronske prijave korisnika donela je nove procedure u pogledu korišćenja i prijavljivanja na Portal LPA.

Korisničko ime i lozinka koje ste do sada koristili za pristup Portalu LPA više nisu validni. Da biste nastavili da koristite Portal LPA potrebno je da posedujete mobilni telefon ili tablet i da izvršite registraciju naloga. Ako su svi uslovi ispunjeni na Portal LPA se možete prijaviti dvofaktorskom autentikacijom.

Lokacije na kojima možete zatražiti parametre za dvofaktorsku autentikaciju kao i za samu registraciju na portal su sledeće : 

 - Vojvođanskih brigada 24-26 (Gradska poreska uprava)

 - Braće Mogin 2 (Pošta)

 - Vojvođanska 5 (Pošta)

 - Narodnih heroja 2 (Pošta)

 - Stojana Novakovića 4 (Pošta)

 - Sutjeska 2 (Pošta)

 - Feješ Klare 42 (Pošta)

 - Hajduk Veljkova 11 (Pošta)

Upustvo za korisnike