Skip to main content

Градска пореска управа

Контакт центар

Савремени Контакт центар Гарадске Пореске управе Нови Сад пружа вам могућност да путем телефона, е-поште и вебсајта  добијете опште информације о свим пореским прописима, o условима и начину коришћења web портала  кориснички сервис као и друге потребне информације.

Број телефона Контакт центра да добијете опште информације о пореским прописима, као и све друге потребне информације је:

021 4871 751

Број телефона Контакт центра да добијете информације о условима и начину коришћења web портала, као и електронском начину плаћања пореза је:

021 4871 707

Корисници овог броја телефона плаћају пуну цену позива која је у складу са појединачним уговорима склопљеним са телефонским оператером.

Радно време Контакт центра је радним данима од 08:00 до 14:00 часова.