Индекси потрошачких цена у Републици Србији - Укупно*

На основу члана 23. Закона о становању ("Службени гласник РС", број 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 и 99/11), Републички завод за статистику објављује индексе потрошаких цена за месец

Изабери годину
Година: 2015.
Индекс потрошачких цена за месец Индекс Датум објављивања Број Сл. гласника РС у коме је пропис објављен
Јануар 99.80 25.02.2015 "Сл. Гласник РС" број 21/2015
Фебруар 100.90 13.03.2015 "Сл. Гласник РС" број 25/2015
Март 100.70 17.04.2015 "Сл. Гласник РС" број 35/2015
Aприл 100.50 15.05.2015 "Сл. Гласник РС" број 43/2015
Мај 99.70 17.06.2015 "Сл. Гласник РС" број 52/2015
Јун 100.5 14.07.2015 "Сл. Гласник РС" број 62/2015
Јул 99.10 14.08.2002 "Сл. Гласник РС" број 71/2015
Август 100.90 11.09.2002 "Сл. Гласник РС" број 78/2015
Септембар 100.00 14.10.2002 "Сл. Гласник РС" број 86/2015
Октобар 99.80 13.11.2015 "Сл. Гласник РС" број 93/2015
Новембар 99.90 11.12.2015 "Сл. Гласник РС" број 102/2015
Децембар 99.80 15.01.2016 "Сл. Гласник РС" број 3/2016