Новости

Добра управа - нови начин рада јавне управе, закон о општем управном поступку - видео анимација

...

Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике-физичка лица, предузетнике и правна лица, да 15. августа 2016....

Oбавештавамo обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица  којима је одобрено одлагање...