Новости

1. Градска пореска управа Града Новог Сада води службену евиденцију о обвезницима следећих јавних прихода:

- пореза на имовину обвезника...

Обавештавамо пореске обвезнике да је 4. јула 2016. године, истекао рок за подношење захтева за одлагање плаћања дугованог...

Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике-физичка лица, предузетнике и правна лица, да 16. маја 2016. године, доспева друга...