Новости

Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике-физичка лица, предузетнике и правна лица, да 16. новембра 2015. године, доспева...

ДОДАТНИ ШАЛТЕРИ И ПРОДУЖЕНО РАДНО ВРЕМЕ ЗА ПРИЈЕМ ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА

Градска пореска управа обавештава пореске обвезнике да ће, због пријема...

Градска пореска управа Града Новог Сада обавештава пореске обвезнике да због неодложних послова из делокруга рада Управе и  затварања фискалне...